Política de privacitat

Aquesta pàgina web està gestionada per Science Bits S.L., amb la col·laboració de la International Science Teaching Foundation (tal com s’indica en els termes d’ús, d’ara endavant «Science Bits» o «nosaltres»). Aquest document explica quina informació recollim dels usuaris i subscriptors (d’ara endavant «usuaris» o «vosaltres») d’aquesta pàgina web i com la utilitzem. Aquesta política de privacitat no cobreix la recollida o l’ús d’informació per terceres parts o pàgines web enllaçades, ja que aquestes no són propietat de Science Bits ni estan gestionades ni administrades per nosaltres.

La privacitat dels visitants a la nostra pàgina web és molt important per a nosaltres. Science Bits i els seus empleats ens adherim al més alt nivell d’ètica per mantenir la seguretat i privacitat dels nostres usuaris. Hem escollit com a regles internes les metes i pautes exposades en els documents i organismes reguladors com el Decret de protecció i privadesa en línia infantil (COPPA), el Centre d’Educació en Mitjans, la Unitat de Revisió de la Publicitat per a Infants (CARU) del Consell d’Oficines de Bones Pràctiques de Negocis i altres organitzacions dedicades a oferir als menors un ambient segur en línia.

La nostra tecnologia i els nostres serveis estan dissenyats i gestionats tenint en compte la privacitat i la protecció dels nostres usuaris. Aquesta política de privacitat desglossa els tipus d’informació que recollim quan els usuaris accedeixen a la nostra pàgina web, tecnologia i serveis, alhora que enumera alguns dels passos que seguim per salvaguardar aquesta informació d’ús no autoritzat.

En aquesta política, la «informació d’identificació personal» s’entén com aquella informació identificable dels usuaris, que inclou el correu electrònic, el nom i l’adreça; la «informació anònima» s’entén com aquella informació que no permet la identificació d’un usuari individual.

Recollida de dades

Science Bits S.L. informa els usuaris dels seus llocs web, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els formularis de contacte i subscripció als continguts d’aquest lloc web, correus electrònics o altres vies de contacte relacionades amb Science Bits s’incorporen a un fitxer automatitzat, el titular del qual és Science Bits S.L. i el fi del qual és la relació comercial que s’estableixi, és a dir, la gestió dels clients així com la presentació dels serveis, ampliació i millora, si escau, dels serveis prestats, i l’execució de les tasques d’informació, formació, comercialització i altres activitats del grup d’empreses al qual pertany Science Bits S.L.

Science Bits no recull de manera rutinària la informació d’identificació personal dels usuaris que accedeixen a aquesta pàgina web. Sí que utilitza una característica estàndard present als navegadors, anomenada galeta, que assigna a cada visitant un únic nombre aleatori. Les galetes permeten obtenir informació sobre la data i l’hora de l’última visita de l’usuari, mesurar paràmetres de trànsit dins del mateix lloc i realitzar una estimació sobre visites realitzades, que permet a Science Bits, d’aquesta manera, disposar de recursos suficients i ajustar-los, d’acord amb els serveis prestats, de la manera més efectiva possible. No obstant això, l’usuari pot impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador. Aquest fet no impedeix l’accés a la informació continguda al lloc web. Tanmateix, la seva inhabilitació pot impedir l’accés a determinats serveis contractats a Science Bits.

Els menors d’edat no han d’utilitzar aquesta pàgina web sense el consentiment dels seus tutors legals. En cas que qualsevol informació de qualsevol menor d’edat es reculli sense el consentiment dels seus tutors, prendrem les mesures adequades per esborrar aquesta informació.

Avís als menors: sol·liciteu, si us plau, el permís dels vostres pares/tutors abans d’utilitzar la pàgina web de Science Bits o enviar un correu electrònic a qualsevol altre destinatari. Si voleu subscriure-us a la pàgina web de Science Bits, els vostres pares/tutors han d’emplenar el formulari de subscripció en nom seu.

Avís als docents: sol·liciteu, si us plau, el permís dels pares/tutors abans de deixar que menors d’edat utilitzin la pàgina de Science Bits o ens enviïn un correu electrònic a nosaltres o a qualsevol altre destinatari.

D’aquells usuaris que ens sol·licitin serveis o productes, recollim informació d’ús limitada, que inclou la informació d’identificació personal, en relació amb els noms d’usuaris i les contrasenyes, amb l’objectiu de monitoritzar el compliment de la subscripció. Aquesta informació roman confidencial i no és compartida ni venuda a terceres parts. Com a part del nostre procés de subscripció i registre, es demana als subscriptors que presentin informació personal limitada per poder crear un compte (típicament nom, edat, adreça de correu electrònic, afiliació, número de telèfon, informació de pagament i contrasenya única).

La persona que realitza la subscripció (el subscriptor), ja sigui en nom seu o en nom d’una entitat (per exemple, una escola), és l’única persona que ha de proporcionar dades per al pagament i la facturació (les quals inclouen una adreça física). Aquesta persona ha de ser sempre un adult. Aquesta persona obtindrà accés a una intranet privada d’administració, on trobarà les llicències d’usuaris (tipus docent i/o tipus alumne) que hagi adquirit, i és la responsable de fer-les arribar als usuaris finals. A aquests usuaris finals, destinataris de les llicències d’ús, només se’ls sol·licita el nom, els cognoms i l’adreça de correu electrònic.

Demanem l’adreça de correu electrònic perquè els clients puguin expressar els seus dubtes i idees, rebin actualitzacions de continguts Science Bits i puguin rebre una nova contrasenya en cas de pèrdua.

El representant del titular de les llicències pot cancel·lar en qualsevol moment les llicències dels seus usuaris des de l’administrador. L’administrador coneixerà el nom d’usuari de cadascun dels usuaris de les seves llicències, però mai no es dóna accés a les seves contrasenyes.

Science Bits no ven ni comercialitza directament a menors d’edat, i sempre sol·licita l’autorització del pare/tutor en cas que identifiqui que un menor d’edat intenta adquirir un producte o servei de Science Bits o ens proporcioni informació que en permeti la identificació personal.

Science Bits pot entregar la vostra informació de contacte als seus socis o afiliats per millorar els serveis prestats. De tota manera, els socis o afiliats només estan autoritzats a utilitzar la informació de contacte per proporcionar-vos els nostres serveis o avisos relacionats amb els nostres serveis, com per exemple atenció al client, facturació o altres serveis complementaris. Els socis o afiliats no tenen en cap cas l’autorització per utilitzar la informació de contacte amb altres fins que no estiguin relacionats amb la prestació dels nostres serveis o els avisos, i tampoc estan autoritzats a contactar amb vosaltres amb altres fins.

Science Bits pot proporcionar la vostra informació personal identificadora a terceres parts proveïdores de serveis que treballin per a Science Bits o dirigeixin algunes de les seves funcions o serveis relacionats o la comunicació amb els usuaris, com l’atenció al client o la tramitació de targetes de crèdit, per dirigir aquests serveis i comunicacions. Aquestes terceres parts no tenen dret a compartir la vostra informació personal identificadora i estan sotmeses a aquesta política de privacitat.

Us podeu registrar per rebre actualitzacions, promocions o enquestes de la pàgina web. La informació de contacte que entregueu no s’utilitza per a aquests fins llevat que ho indiqueu expressament.

La informació personal identificadora dels usuaris no s’utilitza per a cap fi que no estigui relacionat amb l’ús dels serveis o amb serveis relacionats, llevat que ho autoritzeu expressament.

Science Bits pot utilitzar la informació recollida del vostre navegador, sistema operatiu o altres detalls tècnics del vostre ús per millorar la vostra experiència amb els nostres serveis. Science Bits pot fer ús de la informació anònima recollida (informació no identificadora) de patrons d’ús, temps d’ús i mode d’ús, per millorar l’experiència i poder així millorar els serveis que Science Bits ofereix als usuaris.

Science Bits es reserva el dret a utilitzar i revelar, d’acord amb el seu criteri, la informació anònima dels visitants i usuaris a terceres parts, inclosos anunciants i socis, per personalitzar els anuncis i la informació dirigida a vosaltres. La revelació de la informació anònima, en aquest aspecte, inclou també la revelació selectiva de les paraules de cerca i la informació sociodemogràfica, sempre que aquesta informació no reveli explícitament informació personal identificadora.

Transferència d’informació personal identificadora en cas de transició empresarial

En cas que Science Bits, en el futur, passi per una transició empresarial, com una fusió, una adquisició per part d’una altra empresa, o la venda total o parcial dels seus actius, la vostra informació personal identificadora podrà formar part d’aquests actius transferits. Es considera que sabeu que aquestes transferències poden tenir lloc, i que qualsevol entitat que adquireixi Science Bits o els seus actius podrà seguir utilitzant la vostra informació personal identificadora, tal com s’indica en aquesta política. En acceptar aquesta política de privacitat, presteu el vostre consentiment a aquest ús sempre que es dugui a terme segons allò exposat en aquesta política.

Ús de les metadades

Science Bits pot utilitzar les metadades, que inclouen, però no estan limitades a, etiquetes, historials de cerca, entrades, seguiment de clics, que es creen durant el procés d’ús dels nostres serveis, per enriquir l’experiència dels usuaris i oferir informació útil als usuaris i afiliats, d’acord amb aquesta política. Science Bits pot utilitzar aquesta informació recollida per serveis d’anuncis personalitzats i col·locació contextualitzada d’anuncis o contingut patrocinat. No obstant això, la informació de l’historial de cerca pot ser compartida amb terceres parts únicament en la seva forma anònima (és a dir, informació anònima) i sense revelar cap informació personal identificadora associada o relacionada amb aquesta informació.

Pràctiques de seguretat

Quan un usuari introdueix informació confidencial (per exemple, un número de targeta de crèdit) en els nostres formularis de registre o de comanda, utilitzem mètodes que encripten aquesta informació utilitzant tècniques comunes en el comerç electrònic, com el Secure Socket Layer Technology (SSL). Per a més informació sobre l’SSL seguiu l’enllaç següent: http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security. Ens adherim als estàndards de la indústria per protegir la informació personal que se’ns lliura, durant la seva transmissió i també a l’hora de mantenir-la. Tanmateix, cap mètode de transmissió a través d’Internet ni d’emmagatzematge electrònic és 100% segur. Per tant, tot i que ens esforcem per utilitzar mètodes comercialment acceptables per protegir la vostra informació, no podem garantir-ne la seguretat absoluta.

Utilitzem la informació de subscripció o registre proporcionada pels usuaris només per oferir o actualitzar els nostres serveis, i no venem aquesta informació a terceres parts ni autoritzem terceres parts a fer-ne ús.

Butlletí de notícies i anuncis relacionats amb el servei

Si un usuari vol subscriure’s al nostre butlletí de notícies, farem ús del seu nom i adreça de correu electrònic per enviar-li el butlletí de notícies. Per respecte a la vostra privacitat, us oferim una manera senzilla de cancel·lar la vostra subscripció al butlletí de notícies. Només us enviarem comunicats relacionats amb els serveis en aquelles ocasions en què sigui necessari o recomanable fer-ho. Podem enviar un missatge informatiu, per exemple, en cas que el nostre servei s’interrompi temporalment per raons de manteniment.

Divulgació requerida per llei

Ens reservem el dret a divulgar la vostra informació personal identificadora en cas que la llei així ho requereixi, o si considerem que aquesta divulgació és necessària per protegir els nostres drets i/o complir amb un procediment judicial, una ordre judicial o un procediment legal. Ens reservem també el dret a divulgar la vostra informació en cas d’una reestructuració corporativa (com per exemple, una fusió o adquisició) sempre que l’entitat receptora adopti aquesta política de privacitat o una de més estricta en relació amb la vostra informació.

Exclusió de responsabilitat en relació amb llocs enllaçats

Durant el vostre ús de la pàgina web de Science Bits, podeu ser redirigits des de, o cap a, llocs web de terceres parts. Science Bits no es fa responsable de la informació, el contingut, els termes d’ús i política de privacitat d’aquests llocs. Science Bits escull curosament els seus socis comercials i afiliats, i té com a objectiu associar-se únicament amb socis fiables compromesos amb la privacitat dels usuaris. Tanmateix, recordeu que en utilitzar un enllaç per anar de la nostra pàgina web a una altra pàgina web, la política de privacitat ja no és vigent. En navegar i interactuar en qualsevol altre lloc web, inclosos els llocs web amb enllaços a la pàgina web de Science Bits, us trobeu subjectes a les normes i a la política del lloc web extern. Llegiu, si us plau, aquestes normes i polítiques abans de navegar pel lloc web extern.

Jurisdiccions legals

Aquest lloc web està allotjat a la Unió Europea, i està subjecte a la jurisdicció europea. La nostra oficina està ubicada a Barcelona, Espanya. Si esteu accedint a aquest lloc web des d’una altra jurisdicció, tingueu en compte que ens esteu transferint la vostra informació personal cap a Espanya, i pel fet d’utilitzar aquest lloc web, consentiu aquesta transferència i us comprometeu a acatar les lleis de la Unió Europea en relació amb el vostre ús dels llocs web i els vostres acords amb nosaltres. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc des de qualsevol jurisdicció amb lleis o normatives que regulen l’ús d’Internet, inclosos la recollida de dades personals, el seu ús i la seva divulgació, diferents de les de les jurisdiccions mencionades prèviament, només ha de fer ús dels llocs web d’una manera legítima segons la seva jurisdicció. Si el vostre ús d’aquest lloc web es considera il·lícit segons la vostra jurisdicció, abstingueu-vos si us plau d’utilitzar-lo.

Canvis en aquesta política

Ens esforcem constantment per oferir els millors serveis i productes. Tenint en compte que Internet és un mitjà dinàmic i en canvi constant, que apareixen nous productes i serveis, i que les amenaces i les tecnologies evolucionen, aquesta política pot requerir alguns canvis. Ens reservem el dret a modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment. Esperem que aquests canvis siguin menors, però es pot donar el cas que aquesta política necessiti canvis substancials. Reviseu si us plau aquesta política i examineu els possibles canvis quan utilitzeu aquest lloc web. La publicació de la política de privacitat modificada en el lloc web de Science Bits dóna vigència als termes modificats. El vostre ús continuat del lloc web de Science Bits i/o els seus continguts indica que accepteu qualsevol revisió dels termes. Si no accepteu la política revisada, abstingueu-vos si us plau d’utilitzar el contingut i/o els llocs web de Science Bits i/o abandoneu els llocs web de Science Bits.

Pregunteu-nos sobre la privacitat

Si teniu qualsevol dubte o pregunta en relació amb aquesta política de privacitat, o en relació amb les nostres pràctiques relacionades amb el nostre programari o el nostre lloc web, contacteu amb nosaltres escrivint a [email protected].