Política de privacitat

  INFORMACIÓN
Responsable dels fitxers Science Bits, S.L.
(en endavant, Science Bits)
C/Sant Joan de la Salle, 37, 08002, de Barcelona
CIF: B – 65685505
Contacte [email protected]
Finalitat del tractament

Les vostres dades poden ser tractades, segons el cas, per a les finalitats següents:

 • Manteniment de la relació contractual o negocial que us uneix amb Science Bits.
 • Gestió dels vostres dubtes, consultes o requeriments.
 • Gestió de les contractacions i processos de selecció.
 • Comunicacions comercials i promocionals amb relació al servei contractat.
 • Manteniment de les llistes de supressió actualitzades per evitar que es posin en contacte amb vosaltres si així ho sol·liciteu.
 • Realització d’estadístiques.
 • Gestió, manteniment i millora de la pàgina web i el seu contingut, i els serveis que ofereix l’empresa.
 • Prevenció del frau i dels abusos a Internet.
 • Compliment de les nostres obligacions legals, resolució de disputes i prevenció d’usos inadequats.

Si hi hagués qualsevol altra finalitat no recollida en aquesta llista aplicable al vostre cas concret, se us comunicaria immediatament i se us sol·licitaria, segons el cas, el vostre consentiment.

Base jurídica

Les bases jurídiques que permeten a l’empresa tractar les vostres dades són, segons el cas, les següents:

 • La relació contractual que ens uneix.
 • El vostre consentiment.
 • Quan es produeixi, l’interès legítim comercial de Science Bits.


Si hi hagués una altra base jurídica aplicable al vostre cas concret, se us comunicaria immediatament.
Les categories dels destinataris de les dades Els únics destinataris de les vostres dades seran l’empresa, Science Bits, les altres empreses del grup si així ho accepteu, i aquells professionals que ens presten un servei en virtut d’un contracte com a encarregats del tractament. En tots els casos, també el personal d’aquestes empreses amb accés a les dades. Eventualment, també podrien tenir accés a les vostres dades les autoritats públiques o judicials que ho requereixin en l’exercici de les seves funcions.
Categories de dades personals

Segons el cas concret, el tipus de dades que podem conèixer de l’usuari són:

 • Identificatives
 • Laborals/acadèmiques/professionals
 • Econòmiques/patrimonials (compte bancari)
 • Comercials, com transaccions de béns i serveis (llicències)
Font de les dades

Les dades que l’empresa coneix de l’usuari s’han obtingut perquè:

 • O bé les ha subministrat l’usuari directament.
 • O bé ens les ha comunicat el centre educatiu en el qual l’usuari treballa/estudia.
Transferència internacional de dades No es preveu fer transferències de dades fora de la Unió Europea.
Termini de conservació de les dades

Les vostres dades es conservaran el temps necessari per donar compliment a la finalitat per la qual es van obtenir, tret que en retireu el vostre consentiment abans, i sempre sense que se superin els límits legalment establerts.

Posteriorment, es podran conservar amb l’únic propòsit de donar resposta a eventuals requeriments d’una autoritat competent.

Drets
 • L’usuari té dret a la informació, accés a les dades, rectificació de les dades, limitació del tractament, oposició, cancel·lació/supressió de les dades i la portabilitat de les dades. També a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades.
 • A més, té el dret a retirar el seu consentiment quan vulgui per a una, algunes o totes les finalitats que hagi consentit, sense que això afecti la licitud del tractament portat a terme fins a aquest moment.
 • Així mateix, se li comunica que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si Science Bits no li permet exercir els seus drets legítims.

Us informem, addicionalment, que Science Bits no utilitzarà les vostres dades ni per prendre decisions individuals automatitzades ni per elaborar perfils.

Igualment, se us recorda que sou lliures de cedir les dades que se sol·liciten en el formulari de contacte de la pàgina web. Tanmateix, heu de tenir en compte que aquells apartats que apareixen amb un asterisc (*) s’han de complimentar obligatòriament si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, atès que, i de conformitat amb la naturalesa i tipus de servei prestat per Science Bits, són essencials per poder-ho fer i perquè l’empresa pugui gestionar el vostre dubte, sol·licitud, servei o requeriment comunicat.

Respecte als contractes i llicències de l’empresa heu de tenir en compte que sou lliures de donar les dades que se sol·liciten, però, si no ho feu, no es podrà formalitzar la nostra relació contractual ni podreu utilitzar la llicència, atès que l’aportació de dades és necessària per a aquesta finalitat.

RECORDATORI: Els menors d’edat no poden utilitzar els serveis que ofereix la nostra pàgina web. Us volem informar que, d’acord amb la normativa vigent, concretament el Codi civil en els articles 314 i 323, els menors d’edat, tret d’aquells que hagin obtingut l’emancipació, no poden celebrar contractes, ja que en cas de celebrar-se aquest seria radicalment nul llevat que hi hagi una autorització dels pares o tutors.


Responsable del tractament

Aquesta política de privacitat s’aplica a la informació que Science Bits recull dels usuaris a través de la pàgina web, les comunicacions electròniques, el formulari de contacte, el servei de missatgeria instantània i qualsevol altre servei que activem per millorar l’experiència dels nostres usuaris. També a aquelles altres comunicacions en què específicament ens remetem a aquesta política de privacitat.

La política de privacitat s’actualitzarà amb l’objectiu de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legals que s’hi hagin d’aplicar. Totes les modificacions seran comunicades als usuaris per correu electrònic i mitjançant avisos al web.


Quan recollim les vostres dades personals?

Si interactueu a través de la nostra pàgina web o si us hi registreu a través d’una xarxa social, tractarem les vostres dades demogràfiques, del vostre sistema, del vostre mòbil (si teniu accés al web mitjançant aquest dispositiu) i, en general, informació sobre les sessions, nombre de visitants, nombre de pàgines visitades, nombre de pàgines que visita cada visitant a cada sessió, la durada mitjana de la sessió, el percentatge de rebot i el percentatge de sessions noves.

Tractarem les vostres dades sempre que:

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu s’incorporaran als nostres fitxers.

Els diversos moments en què recollim les vostres dades:

Per a més informació sobre aquesta matèria, consulteu la nostra POLÍTICA DE GALETES

Finalitats de la recollida de dades

Les dades personals que ens faciliteu en accedir al vostre compte d’usuari o en utilitzar els nostres serveis seran emprats tant per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels nostres serveis, concretament als que us heu subscrit o utilitzeu, com per mantenir-vos informats sobre millores i novetats dels serveis que oferim o qualsevol altra finalitat que hi estigui relacionada. També per a les altres finalitats detallades anteriorment.

Quan utilitzeu el nostre formulari de contacte, prèvia acceptació de la nostra política de privacitat i condicions d’ús, ens donareu el vostre consentiment perquè les vostres dades personals i la resta de la informació que ens hàgiu facilitat s’utilitzin per gestionar el vostre dubte, consulta o requeriment.

En alguns casos, part de la vostra informació serà pública i indexable pels buscadors web. Si no voleu que aquesta informació sigui pública haureu de reeditar les vostres dades a través del menú d’usuari.

Dades de terceres persones
En cas que incloeu dades de caràcter personal d’altres persones, haureu d’informar-los de la nostra política i condicions, i de l’ús que fem de les dades, i haureu de tenir el seu consentiment previ.

Exercici de drets

Exercici de dretsTutela de drets davant de l’autoritat de control

Si creieu que els vostres drets s’han vist vulnerats, us podeu adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es.

Tancament del compte i procediment de baixa

Qualsevol usuari podrà donar-se de baixa com a usuari de la pàgina web si es dirigeix a la seva àrea d’usuari. En donar-se de baixa perdrà la informació i dades que tingués al compte, així com el dret a gaudir de qualssevol beneficis que li pogués proporcionar el fet de ser usuari.

En cas de baixa podrem mantenir totes les vostres dades personals durant el període de temps necessari per poder garantir l’exercici dels nostres processos, les nostres obligacions legals i resoldre possibles disputes.

Totes les vostres dades personals seran tractades i conservades en la mesura estrictament necessària per complir amb la llei o amb les finalitats que hem descrit. Quan les vostres dades ja no siguin pertinents per a les finalitats per a les quals han estat recollides, s’eliminaran.


Compartim les vostres dades amb:


Veracitat de les dades i ús responsable

El fet de tenir un compte o ser usuari de Science Bits implica que heu de garantir la veracitat de la informació facilitada, així com la seva actualització, i que aquesta us pertany. Per aquest motiu us responsabilitzeu que les vostres dades siguin certes i de qualitat.

En aquest sentit ens reservem el dret de verificar aquesta informació en qualsevol moment requerint-vos un document oficial acreditatiu o procediment equivalent i de desactivar o cancel·lar el vostre compte si hi trobem alguna irregularitat.

A Science Bits vetllem per la seguretat i la confidencialitat de les vostres dades i per aquest motiu adoptem les mesures tècniques de seguretat que en dificultin la pèrdua, el mal ús o que siguin accessibles a persones no autoritzades. Tanmateix, no serem responsables de la informació que decidiu compartir amb altres usuaris.

Tenim el compromís d’actuar amb celeritat i responsabilitat en el cas que afecti la seguretat de les vostres dades i d’informar-vos-en si fos rellevant.


Ús de connectors (plug-ins) o complements socials

Quan utilitzeu la nostra pàgina web, accediu a xarxes socials com Facebook, Twitter, Google+, YouTube i LinkedIn, mitjançant un connector social implementat.

Si escolliu compartir informació mitjançant un connector social, nosaltres no tenim cap incidència sobre la informació que la xarxa social recull a través de l’ús de connectors, però heu de tenir en compte que el vostre navegador transferirà les dades següents a aquesta xarxa social:Polítiques de privacitat especials o de tercers


Mesures de seguretat

Science Bits ha implantat les mesures de seguretat per garantir un ús i tractament de les dades eficaç, que protegeixi la intimitat, privacitat i confidencialitat d’aquestes dades complint els requisits previstos en la legislació vigent, utilitzant els mitjans necessaris per evitar el tractament, l’alteració, o la pèrdua de les vostres dades o l’accés no autoritzat a aquestes dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de Science Bits.